▒ FUNCTIONAL MOVEMENT ▒
게시물이 없습니다.
게시물이 없습니다.
펑셔널 무브먼트에서 운동하는 장비싸이트
멋진 사진이 있으면 보내주세요^^
 · 오늘 : 716
 · 어제 : 1,394
 · 최고 : 4,738
 · 전체 : 3,269,582
 
작성일 : 09-10-23 18:34
[두번째도전자] <2주차 4일째> 091022 " 행스쿼트클린_푸쉬업 "
 글쓴이 : 3WCrossFit
조회 : 10   추천 : 0  

열한번째날 우드 : 행스쿼트클린_푸쉬업워밍업
: 스쿼트 + 점핑잭100회 + 행스쿼트클린연습


WOD
:
10kg 행스쿼트클린 10개
푸쉬업 20개추가운동
: 요가스타일의 허벅지와 복근운동 15회 3세트

불량접속자 10-12-18 09:00
답변  
힘드시죠?
 
 

Total 115
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회 추천
55 [첫번째도전자] <6주차 2일째> 091027 " 중량풀업 " (2) 3WCrossFit 10-29 8838 0
54 [두번째도전자] <3주차 1일째> 091026 " 감기로 인한 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-27 7894 0
53 [첫번째도전자] <6주차 1일째> 091026 " 타일러 " (4) 3WCrossFit 10-27 7900 0
52 [두번째도전자] <2주차 7일째> 091025 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-25 6458 0
51 [첫번째도전자] <5주차 7일째> 091025 " 휴식 " (2) 3WCrossFit 10-25 6790 0
50 [두번째도전자] <2주차 6일째> 091024 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-25 6420 0
49 [첫번째도전자] <5주차 6일째> 091024 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-25 5958 0
48 [두번째도전자] <2주차 5일째> 091023 " 400m_하이퍼 " (1) 3WCrossFit 10-25 6840 0
47 [첫번째도전자] <5주차 5일째> 091023 " 400m_하이퍼 " (2) 3WCrossFit 10-25 8564 0
46 [두번째도전자] <2주차 4일째> 091022 " 행스쿼트클린_푸쉬업 " (1) 3WCrossFit 10-23 10554 0
45 [첫번째도전자] <5주차 4일째> 091022 " 행스쿼트클린_푸쉬업 " (4) 3WCrossFit 10-23 8652 0
44 [두번째도전자] <2주차 3일째> 091021 " 크로스핏토탈 " (1) 3WCrossFit 10-22 7754 0
43 [첫번째도전자] <5주차 3일째> 091021 " 크로스핏토탈 " (3) 3WCrossFit 10-22 7740 0
42 [두번째도전자] <2주차 2일째> 091020 " 엘리자베스 " (1) 3WCrossFit 10-21 7744 0
41 [첫번째도전자] <5주차 2일째> 091020 " 엘리자베스 " (2) 3WCrossFit 10-21 7208 0
40 [두번째도전자] <2주차 1일째> 091019 " 프란 " (4) 3WCrossFit 10-20 9176 0
39 [첫번째도전자] <5주차 1일째> 091019 " 프란 " (7) 3WCrossFit 10-20 9380 0
38 [두번째도전자] <1주차 7일째> 091018 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-19 6266 0
37 [첫번째도전자] <4주차 7일째> 091018 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-19 5890 0
36 [두번째도전자] <1주차 6일째> 091017 " 휴식 " (1) 3WCrossFit 10-18 5824 0
 1  2  3  4  5  6